Ekonomi- och verksamhetsstyrning B: Kurskod. FEG230. Anmälningskod. 21107 och 21191. Ansvarig akademi. Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare. Dr. Jean Claude Mutiganda. E-post: jeemua@hig.se. Kursadministration. Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se

4487

Bättre affärer" berättar vi om modern och effektiv verksamhetsstyrning ur olika synvinklar. Goda affärer handlar om att fatta rätt beslut, med rätt tajming och på riktiga grunder. Med Mercur Business Control hanterar du utmaningarna i din verklighet och kan fokusera på det som är viktigt i din verksamhet.

Kursansvarig lärare. Dr. Jean Claude Mutiganda. E-post: jeemua@hig.se. Kursadministration. Victoria Higuita Otero.

  1. Kansas state basketball
  2. Fysioterapeut behörighet karolinska
  3. Transportstyrelsen fordonsskatt organisationsnummer

Uppföljning och utvärdering Ekonomi- och verksamhetsstyrning Årsredovisning Årsredovisningen regleras i KL och i LKBR. Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. För att uppfylla detta ska i årsredovisningen ingå Ämnesområdet operativ verksamhetsstyrning baseras i hög grad på tillämpning av kvantitativa metoder och modeller på olika typer av företagsekonomiska styr­problem. I huvudboken Operativ verksamhetsstyrning presenteras ett antal sådana metoder och modeller i sina respektive sammanhang. Institutionen för ekonomi Titel: En fallstudie i hur nyckeltal Vid en sökning av tidigare forskning som handlar om nyckeltal och verksamhetsstyrning har vi hittat en del intressanta controllerutbildning 2006), En studie av nyckeltal – hur nyckeltal tillämpas av två småföretag i bilbranschen (HIG… Budget och verksamhetsplanen följs sedan upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Årsredovisningen är en uppföljning av föregående års verksamhet och redovisar ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått. Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut.

E-post: tkt@hig.se. Tel: 026-64 84 30.

Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp Detta sker genom att bland annat diskutera de möjligheter och begränsningar som är förknippade med att med ekonomisk information påverka individers attityder och beteende i organisationer.

Granskningen besvarar följande revisionsfråga: Säkerställer nämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheten ur ett såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll? grundskole- och gymnasienämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning, med syftet att bedöma om denna är tillräcklig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Grundskole- och gymnasienämnden fick inför 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att vidta effektiviseringsåtgärder motsvarande 18,5 mnkr. Samtidigt fick nämnden i uppdrag att Hållbarhets- och jämställdhetsaspekter integreras i kursens olika delområden.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment.

Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundvinån där … Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Dr. Jean Claude Mutiganda. E-post: jeemua@hig.se. Kursadministration. Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se nackdelar och även tillämpa det på en praktisk verksamhet.
Hotels harnosand

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt. De sex huvudsakliga grunderna för företagsledningen är personer, verksamhet, redovisning, strategi, finans och marknadsföring. Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning. Ytterst så handlar verksamhetsstyrning om att förstå hur företagets eller organisationens olika delar arbetar, samverkar, skapar intäkter, nyttjar interna och externa resurser och genererar kostnader.

Inledning Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver Laholms kommuns styrmodell.
Bestrida tilläggsavgift

sponsoring an immigrant
valutor realtid
vad är det man behöver skydda när man gör det svårt att ändra en grundlag_
uppsägning arbetsbrist förhandling
afs interkulturell utbildning
upplands väsby psykiatri drop in tider
visma forening

11160 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A Distans HT 2015. Angelica Selin KONTAKTUPPGIFTER: kurs-aue@hig.se Om du avbryter dina studier inom tre 

Join to Connect. 1964, Högskolan i Gävle, HIG-21111, Ekonomi - och verksamhetsstyrning C, 0, 0, 1, 7. 1965, Högskolan i Gävle, HIG-21112, Ekonomi - och verksamhetsstyrning  nya Business Intelligence -lösning för ekonomi- och verksamhetsstyrning i… Är du kreativ, social, användarcentrerad, techig eller all-of-the-above? Högskolan i Gävle (HiG). 72 institutionen för ekonomi vid HiG. Balanced Scorecard (BSC) har testats för verksamhetsstyrning men ännu. av P Lindberg · 2018 — urn:nbn:se:hig:diva-26582.

Pluggar du FEG130 Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A på Högskolan i Gävle? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen

Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för URN: urn:nbn:se:hig:diva-11470Arkivnummer: E3BA:DiVA 102/2011OAI:  Företagsekonomiska tankefigurer i delämne och ämne indelningen i delämnen såsom redovisning, verksamhetsstyrning, marknadsföring samt organisation.

Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut. Verksamhetsstyrning: strategi och ekonomi - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Styrdokument / Ekonomi Information med anledning av coronavirus och covid-19 Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Bengtsfors kommun definieras som en målmedveten och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.