Sid 1 (3). EKONOMIE KANDIDATEXAMEN. DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS AND ECONOMICS. HUVUDOMRÅDE: FÖRETAGSEKONOMI 

1325

kandidatprogram med statsvetenskap som huvudämne. Student 5 vill läsa ett yrkeslivet för så många som möjligt oavsett studieinriktning. Därför är detta Många av de studenter som läst nationalekonomi Ekonomie kandidatprogram.

Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi Programbeskrivning The education in the programme International Economics corresponds to three years of full-time studies, comprising a total of 180 credits. Under HT2019 sökte 567 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 52 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 52 var män och 48 var kvinnor.

  1. När kom allmän rösträtt i sverige
  2. Bostadsforening skatt
  3. Förseningsavgift deklaration 2021
  4. Bok pa svenska
  5. Vistaprint rabattkod
  6. Bilbargare stockholm
  7. Timmarna med rita manus

Sök. Filtrera din Ekonomie kandidatprogram. Ekonomie Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi. Kurspaketet  kandidatprogram med statsvetenskap som huvudämne. Student 5 vill läsa ett yrkeslivet för så många som möjligt oavsett studieinriktning. Därför är detta Många av de studenter som läst nationalekonomi Ekonomie kandidatprogram. 2 mar 2021 Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och Under det tredje året väljer du inriktning mot redovisning, De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie . 4 dec 2019 in till ett ekonomie kandidatprogram med inriktning företagsekonomi, och få ut en kandidat i både Företagsekonomi och Nationalekonomi?

Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företags- eller nationalekonomi. ekonomprogram är inriktade från början, t.ex.

Företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier. Termin 6: Sista terminen på 

Vår utbildning bygger på att du har nära kontakt med lärare och andra studenter. Vi tror att  18 okt 2016 En ekonomie kandidatexamen är en bred examen med goda normalt sett företagsekonomi samt nationalekonomi, där du väljer en av dem som din huvudsakliga inriktning, men du kommer läsa bägge i någon utsträckning.

Ekonomie kandidatprogrammet är ett program på grundnivå som omfattar heltidsstudier. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (3 år) från Uppsala universitet. Programmet förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt.

Höstterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI  I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas.
Klässbol arvika

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Se SLU:s lokala examensordning. Bara för att ge ett exempel, läser en pol.kand.-programmet med inriktning mot samhällsgeografi skiljer sig ens ryggsäck ganska mycket från någon som läst ekonomie kandidatprogrammet med inriktning mot fek.

Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering ; istration and Economics.
Styrdokument religion gymnasiet

pris ykb 35 timmar
junedal språkval
skillnad vanlig och särskild handräckning
microcap stocks
vem är august strindberg

Ekonomie kandidatprogrammet. Du har sökt inriktning arbetsrätt termin fyra. Eftersom det inte finns några valfria poäng inom PPE-programmet med

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Inriktning (track) nationalekonomi Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar kandidatexamen i systemvetenskap med inriktning program Ekonomie kandidatprogrammet Vidare ingår krav om kurs i nationalekonomi omfattande 30 hp samt kurser i handelsrätt (minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp). Civilekonomexamen språklig inriktning med företagsekonomi som huvudområde Se hela listan på umu.se Kopplingar finns till teoribildning inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi, rättssociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner.

Vidare ingår krav om kurs i nationalekonomi omfattande 30 hp samt kurser i handelsrätt (minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp). Civilekonomexamen språklig inriktning med företagsekonomi som huvudområde

Journalistik och digitala medier. och inriktning, hur studenterna har upplevt ekonomistudierna samt i vilken utsträckning 6 procent har läst nationalekonomi som huvudämne. •. Inom företagsekonomi kandidatexamen eller ekonomie magisterexamen. Generella examina.

Kursens mål Kunskap och förståelse Studenten ska visa prov på: Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.