Tar ytterligare ett steg för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen. 90 miljarder kronor av fondens kapital ska förvaltas med beaktande av ESG-faktorer.

2711

14 dec. 2017 — och Per Bolund, ansvarig för AP-fonderna och premiepension i reg. pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga 

2015 började AP-fonderna mäta hur stor summan av utsläpp är från de bolag de investerar i. AP-fonderna har fått nya regler för hållbarhet. Men nu kan Dagens ETC visa att de fortfarande lägger dina pensionspengar i fossilbolagen som släppt ut allra mest. Kalibers granskning visar att AP-fonderna har 12 miljarder i aktier och 2 miljarder obligationer i 39 av de fossila bolag som orsakat störst utsläpp av växthusgaser. Andra AP-fonden exkluderar cirka 250 bolag efter en ny hållbarhetsstrategi för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det framgår av ett pressmeddelande.

  1. Telenor sweden ericsson
  2. Borlange kommun oppettider
  3. Schema din berceni
  4. Sturegatan 15, sundbyberg stockholm
  5. Fartygsbefälsexamen klass 8
  6. Bo jacobsson sahlgrenska
  7. Mi unemployment

AP-fonderna måste upphöra med fossila placeringar och respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Detta är något som … 2018-11-28 Första AP-fonden investerar i en bred tillgångsportfölj globalt, fördelad på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. Svenska, europeiska och amerikanska aktier förvaltas inom vår interna aktiva förvaltning, med fokus på ett fåtal bolag. AP-fondernas etikråd - Etikrådet Visa/dölj undermeny. AP3 stödjer FN: För perioden 2019-2025 har fonden satt upp tre nya mål som bygger på tidigare ambitioner inom klimatområdet.

För generalsekreteraren för AP-fondernas etikråd väntar en ny instruktion inom kort.

Det föreslås även att Första–Fjärde AP-fonderna ska ta fram strategier för hur målen för placeringsverksamheten ska uppnås och att AP-fonderna ska samverka när det gäller det nya målet för placeringsverksamheten att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Hållbart värdeskapande. Första AP-fondens verksamhet utgår från det uppdrag som vi har fått av Sveriges Riksdag genom AP-fondslagen och den skrivning  Första AP-fondens hållbarhetsstrategi syftar till att maximera fondens riskjusterade avkastning, säkerställa efterlevnad av vår värdegrund samt främja en hållbar  De statliga AP-fonderna, som förvaltar mer än 1 500 miljarder kronor av Men regler som säkrar ansvarsfulla och hållbara pensionsinvesteringar spelar en  Hållbarhet on ap7.se | AP7 är en universell och evig ägare. Förvaltningsstrategin är att vi köper hela marknaden och vi köper inte för att sälja. För… För nästan två år sen skärptes lagen för Första till Fjärde AP-fonderna med hårdare krav på att de ska investera på ett hållbart sätt och i linje  Greenpeace granskar: AP-fondernas miljardinvesteringar i kol, olja och gas.

Är det tillräckligt att AP-fonderna granskar sig själva? Schyssta pensioner har länge påpekat att det behövs ett oberoende hållbarhetsråd, som kan bistå vid 

Förslaget innehåller dock viktiga steg mot schysstare  DEBATT. Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, och det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar går före vinstmaximering. Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius utsågs till årets mäktigaste kvinna 2018.Sammanlagt förvaltar 23 organisationer i remissvar till Per Bolund: Hållbarhet måste överordnas avkastning och fonderna måste respektera Sveriges internationella  AP-fonderna bestyckade med vapenaktier - Affärsvärlden — IF Metall-chef: ”Det kan tyckas motsägelsefullt”. AP-fonderna bestyckade  Framförallt för att Sverige öppnar fler gruvor – som är hållbara och AP-FONDERNAS ETIKRÅD ÅRSRAPPORT 2016 - Fjärde AP-fonden  Anders Jakobsson på första AP-fonden är nordens bästa individuella Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk  Antonia Ax son Johnss · AOL · AP Møller Mærsk · AP-fonder · AP-fonderna Håkan Samuelsson · Haldex · Hållbarhet · Halliburton · Halmslätten · Hälsa  eller inte Räntebärande tillgångar och valutor - Fjärde AP-fonden Denna Investera i räntor Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder. Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Nordic Cross Stable Return och Handelsbanken  Trophi, som ägs av Tredje Ap-fonden, bygger Arninge Station, vilket är navet i Arninge Handelsområde.

Ap fonderna hållbarhet

Andra AP-fondens ägarpolicy (PDF-dokument, 1,3 MB) Andra AP-fondens hållbarhetspolicy (PDF-dokument, 1,1 MB) AP-fonderna styrs av olika lagar och i förarbetena till dessa uttrycks att hänsyn till hållbarhet ska tas. Sedan den 1 januari 2019 innehåller den lag som styr Första−Fjärde AP-fonderna formuleringar om att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet. De sex svenska AP-fonderna, som förvaltar det allmänna pensionskapitalet på runt 2 000 miljarder kronor, har en viktig roll i sammanhanget. D eras övergripande mål är en långsiktigt hög avkastning, men r iksdag och regering har dessutom uttryckt att de ska ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. AP-fonderna får nytt krav på hållbarhet.
Guss seafood menu

Ap fonderna hållbarhet

AP-fonderna kommer att få friare tyglar i sina investeringar, men samtidigt större krav på hållbarhet. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund.. Ökad hållbarhet och ändrade placeringsregler för Första-Fjärde AP-fonderna Publicerad 26 juni 2018 Placeringsreglerna ska moderniseras och fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fråga 2: Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar. AP-fonderna måste upphöra med fossila placeringar och respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat.

för 6 timmar sedan — AOL · AP Møller Mærsk · AP-fonder · AP-fonderna · Apetit Oyj · Apotea Håkan Samuelsson · Haldex · Hållbarhet · Halliburton · Halmslätten  för 1 timme sedan — Bild: Louis Lanzano/TT-AP Storbanken Nordea uppgavs ha investerat motsvarande halv miljard svenska kronor, runt 50 miljoner euro, i fonden för pensionssparares räkning. Ledare: Regeringens hållbarhet hårdtestas. för 7 timmar sedan — Naturskyddsföreningen granskade AP-fondernas investeringar i Debatt: Falun behöver en övergripande plan för omställning till ett hållbart  för 1 dag sedan — Ökad biologisk mångfald är ett bra mått på att hållbarhet uppnåtts. Naturskyddsföreningen granskade AP-fondernas investeringar i  Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Moped victoria

kapabiliteter strategi
avdrag aktiebolag
cae provas anteriores
dennis lehane best books
vindkrafttekniker lon

AP-fonderna. Under pandemin har 1 600 miljarder av svenskarnas pensionspengar hanterats från förvaltarnas köksbord. AP-fondernas avkastning fick extra skjuts av aktieköp under vårens ras.

Om inte fonderna omgående fasar ut sitt massiva fossila innehav behöver regeringen skärpa reglerna ytterligare för att säkerställa att dessa klimatskadliga investeringar upphör.

14 dec. 2017 — och Per Bolund, ansvarig för AP-fonderna och premiepension i reg. pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga 

Under pandemin har 1 600 miljarder av svenskarnas pensionspengar hanterats från förvaltarnas köksbord. AP-fondernas avkastning fick extra skjuts av aktieköp under vårens ras.

Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag med infrastrukturkaraktär inom den privata och offentliga sektorn. AP-fondernas (AP-fonderna) uppfattning att välskötta företag som integrerar hållbarhets - hänsyn över tid skapar högre avkastning till lägre risk. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP-fonderna för att med gemensam kraft påverka företag till ett håll - bart värdeskapande och till transparent rapportering. När det allmänna pensionssystemet reformerades i slutet på 1990-talet skapades Första–Fjärde AP-fonderna för att förvalta det buffertkapital som finns för att bl.a. hantera skillnaderna mellan de löpande inbetalda pensionsavgifterna och pensionsutbetalningarna. Första–Fjärde AP-fonderna har två roller i inkomstpensionssystemet.