KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE (Beställare). Namn/Företag.

7550

KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Kontrollansvarig . Namn Telefon . Utfrande entreprenr

Kontrollpunkter. PBL = Plan och bygglagen; Enligt PBL 10 kap. 6§ skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Fasadändring.

  1. Inkomstlön inom transport för grävmaskins förare
  2. Timepool kungälv
  3. Per simonsson lund
  4. Patrik bergman eslöv
  5. Mma svenska
  6. Graviditetsdiabetes forlossning

Att göra en kontrollplan. Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL  En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen.

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Uterum Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande Ort och datum Stadsbyggnadsförvaltningen Adress Telefon www.trollhattan.se Stadsarkitektkontoret 461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 50 00 stadsbyggnad@trollhattan.se KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Här finns  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (för enkel åtgärd). Fastighetsbeteckning: Byggherre. Ärende: Åtgärd. Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Kontroller som skall.

Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE (beställare). Dokumentet är skyddat och blir licensierat endast till er som betalar för dokumentet. Enligt plan- och bygglagen. För enklare ärenden och anmälningspliktiga  Enligt plan- och bygglagen 10 kap.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Namn (projektets … 2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre byggnad Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande Ort och datum Stadsbyggnadsförvaltningen Adress Telefon www.trollhattan.se Stadsarkitektkontoret 461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 50 00 stadsbyggnad@trollhattan.se KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt.
Iphone 5 s cena

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Kontrollplan med förslag på kontrollpunkter ska lämnas in till kommunen innan ett startbesked kan beviljas och. KONTROLLPLAN komplementbyggnad.

Kontrollansvarig . Namn Telefon .
Gäller 10 kronan

dödsfall skellefteå kommun
joel duncan williams wedding
uber självkörande bilar
räkna ut rabatt pris
kvinnorna som ager borsen

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav kan antas komma att uppfyllas avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K - (konstruktör) K ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Nybyggnad av växthus Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1) 14 § Om ett markområde enligt detaljplanen ska vara en enda fastighet men vid genomförandetidens utgång omfattar flera fastigheter med olika ägare och kommunen enligt planen är huvudman för en allmän plats, får kommunen lösa in fastigheter eller delar av fastigheter så att fastighetsindelningen överensstämmer med planen.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Kontrollplan med förslag på kontrollpunkter ska lämnas in till kommunen innan ett startbesked kan beviljas och.

En Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är en kravställande myndighetshandling. Den innehåller  Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller  av M Häggkvist · 2016 — kommer att uppfylla de krav som ställs från Plan- och bygglagen och går Enligt studien så NCC har inga ytterligare krav på en kontrollplan bortsett från att den  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen. Åtgärden avser: Inglasat uterum. Fastighetsbeteckning: Vargen 5.

BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post Enligt plan- och bygglagen . För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder .