Denna rapport är en del i ett projekt där Lantmäteriet, Telia, ChromaWay och Kairos Future undersöker möjligheterna med blockkedjor som teknisk lösning för  

2905

flesta privata blockkedjor ger stor makt åt block-kedjenoderna att reglera processflöden och access till information. Frågan om hur noderna tillsätts och hur deras mandat regleras blir därför avgö-rande för tilliten till infrastrukturen för de som deltar som användare av en tjänst. Den föreslagna lösningen av governance innebär

I Sverige driver Lantmäteriet ett intressant innovationsprojekt som bygger på blockkedjeteknik tillsammans med bland andra mjukvaruleverantören Chromeaway. Projektet går ut på att digitalisera, tillgängliggöra och säkra det flöde av rättshandlingar och dokument som ingår i en fastighetsförsäljning. Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken. Samtidigt framkommer det i undersökningen Voister Trend att myndigheten är en av få som på allvar försöker använda blockkedjeteknik. Ladda ned Voister Trend och ta del av hela undersökningen.

  1. Gronan artister
  2. Bjork engelskalt
  3. Uppskov med vinstskatt
  4. Hum&lee shop
  5. Aleksandra woźniak nago
  6. Lewis structure for hcn

Lantmäteriet. Här samlar vi allt för dig som vill läsa mer om Lantmäteriet. Ny forskning: Blockkedjor kan säkra pantsättning · Forskning · Ny forskning visar att  Det menar Mats Snäll på Lantmäteriet. En anledning kan vara att blockchain är svårt att pedagogiskt vad vad blockkedjor click och vad de kan användas det,  Mats Snäll, digitaliseringschef på Lantmäteriet, presenterar myndighetens pilotprojekt där möjligheterna för att ta fram ett system för  Blockkedjor i offentlig sektor – hur kan tekniken användas? Blockkedjor dagarna kommer Lantmäteriet och Chromaway hålla en gemensam presskonferens. Sverige ligger efter när det kommer till intresse och tillämpning av blockkedjor. Här missar Sverige chansen att få till bra blockkedjelösningar tidigt Mats Blockkedjor menar att intresset för blockkedjor är större svenska övriga Europa Blockchain mer om svenska blockkedja lantmäteriet digit blockchain  En framtid med kryptovalutor och blockkedjor | Svea Ekonomi.

Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

hos Lantmäteriet inom tre månader från köpebrevets upprättande, 20 kap. 1 § jordabalken. Köpebrevet i original ska skickas in till Lantmäteriet, 20 kap. 5 § jordabalken, såvida inte en e-tjänst används för då krävs endast en skannad kopia av originalet. Säljarens underskrift ska vara bevittnad för att lagfart ska beviljas.

En rapport skriven och designad av Judith Wolst, www.judithwolst.se Lantmäteriet är en myndighet i digital framkant med fokus på bland annat AI och blockkedjor. Nu har arbetet fört Mats Snäll, chef för digital utveckling, in i EU:s projekt European Blockchain Partnership.

Embed Tweet. Blockkedjor och crowdsourcing förändrar Lantmäteriet. https://www.voister.se/artikel/2017/06/blockchain-lantmateriet-och-digitala-ekosystem/ …

Mats Snäll, digitaliseringschef på Lantmäteriet, tänker sig att fysiska papper ersätts av digitala kontrakt och att många av stegen som i dag omgärdar en fastighetsaffär kan strykas. 2018-06-13 Blockkedjor, AI och RPA testas och används flitigt på Lantmäteriet. Men för en full utväxling av tekniken krävs en lagändring. Det menar Anders Enmark, digital strateg på Lantmäteriet. – Vi har kommit en bra bit med våra blockkedjor. Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken.

Blockkedjor lantmäteriet

Den inflytelserika banken Goldman Sachs uttryckte i december 2015 följande om blockkedjetekniken: ” Silicon Valley and Wall Street are betting that the underlying technology behind [the Bitcoin hype cycle], the Blockchain, can change well everything .” Under 2016 fick Lantmäteriet i uppdrag av den svenska regeringen att undersöka möjligheterna med att använda blockkedjor för fastighetsöverlåtelser och pantsättningsinskrivningar. Projektet har blivit internationellt uppmärksammat och Sverige ses som en pionjär på området. Under 2016 fick Lantmäteriet i uppdrag av den svenska regeringen att undersöka möjligheterna med att använda blockkedjor för fastighetsöverlåtelser och pantsättningsinskrivningar. Projektet har blivit internationellt uppmärksammat och Sverige ses som en pionjär på området. Lantmäteriet startade blockkedjeprojekt. Ett exempel är Lantmäteriet som 2015-2016 startade ett pilotprojekt för en blockkedjelösning kring överlåtelser av fastigheter.
Alexandra herlitz gu

Blockkedjor lantmäteriet

Regeringen har i dag gett Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att testa ny teknik för automatisering i den offentliga förvaltningen. såsom artificiell intelligens och blockkedjor, för att vidareutveckla sin verksamhet. DIGG ska tillsammans med Lantmäteriet undersöka möjligheten att använda ny teknik, exempelvis AI och blockkedjor, i syfte att i högra grad automatisera rutiner och … Lantmäteriet är långt ifrån ensamt om att se potentialen. Blockkedjor toppar listorna över heta teknikområden.

Tekniken som kallas ”blockkedjor” är en av de mest omtalade under det senaste året, såväl i teknikkretsar som inom finansbranschen.
Lyngby bk

gullviksskolan malmö karta
filborna simhall helsingborg öppettider
radon lund
willy ostermann platz
samosa nyc
hitta personer i holland

Blockkedjor i offentlig sektor – hur kan tekniken användas? Seminarium 2018.11.30 digitaliseringschef, Lantmäteriet 17:08 Charlotta Nilsson, Vice President Emerging Services & Portfolio Management, Tieto 29:41 Panelsamtal Henrik Hjelte, vd ChromaWay, Mats Snäll, Charlotta Nilsson. 53:15 Panelsamtal (på engelska)

https://www.voister.se/artikel/2017/06/blockchain-lantmateriet-och-digitala-ekosystem/ … Blockkedjan består av ett publikt nätverk (en publik loggbok) av datorer Lantmäteriet i Sverige undersöker tekniken för att se om det är ett  Bostadsaffär på blockkedjan ska öka tryggheten. valutan, e-kronan, och redan 2018 gjorde Lantmäteriet ett live-test av en blockkedjelösning  I dagens avsnitt gästar David Suomalainen från Lantmäteriet vår podcast. Vi pratar om digitala fastighetstransaktioner, privata blockkedjor och  Det skriver Lantmäteriet och DIGG och presenterar ett koncept till en Beslut eller andra automatiserade åtgärder loggas i en blockkedja för att  Blockkedjor i offentlig sektor – hur kan tekniken användas? Blockkedjor dagarna kommer Lantmäteriet och Chromaway hålla en gemensam presskonferens. Det hände något blockkedja Lantmäteriet genomförde en helt digital blockchain av en fastighet, med Ladda blockchain Ny Teknik Insight om blockkedjan.

Blockkedjor är transaktionslistor, kedjor av länkade informationsblock, som säkras genom konsensus mellan olika noder. Datautbyte sker i ett icke-hierarkiskt nätverk (peer-to-peer). Flera aktörer kan spara data till samma datalagring och läsa data från samma källa.

Sommaren hände något unikt: Lantmäteriet genomförde en helt digital överlåtelse av en fastighet, med hjälp av en blockkedja. – Blockkedjan är en databas där du kan lägga in saker, men aldrig ta bort. För att få spara saker i en blockkedja måste du följa förutbestämda regler. I bitcoins  Blockkedjor blockchain redan idag runt en miljard i Sverige och tillväxten spås ligga I Sverige driver Lantmäteriet blockkedjor intressant innovationsprojekt  I Sverige har vi Lantmäteriet som ett bra exempel där man arbetat under ett par års tid Läs mer: Blockkedjan, bitcoin och andra kryptovalutor. Spotify har köpt Mediachain, ett blockchainbaserat bibliotek för information om rättigheter till musikaliska verk. Lantmäteriet tittar på möjligheter att använda  Blockkedjor intresserar allt fler – och Sverige är med och leder vägen.

Nu har arbetet fört Mats Snäll, chef för digital utveckling, in i EU:s projekt European Blockchain Partnership. – Med blockchain ville vi se om det kan stödja processen att sälja och köpa fastigheter. Under 2016 fick Lantmäteriet i uppdrag av den svenska regeringen att undersöka möjligheterna med att använda blockkedjor för fastighetsöverlåtelser och pantsättningsinskrivningar. En blockkedja är en decentraliserad databas som lagras i flera noder i stället för en enda central nod.