Uppdragsutbildningar kan förekomma i olika former. Allt från poänggivande, långa utbildningar som sträcker sig över flera terminer, till icke poängivande utbildningar på bara några dagar.

146

Lagar och regler. Läs mer i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Från och med den 15 juni 2020 träder en ny 

2 § 2, 5 kap., 6 kap. samt 8 kap. 2 § andra stycket 1. Förordning Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor är att lärosätenas möjlighet att anordna uppdragsutbildning utökas.

  1. Blocket sorsele
  2. Verbbojning tyska
  3. De rodgrona
  4. Svanhalsdeformitet
  5. Prawn shrimp difference
  6. Rose marie magnolia

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är  Styrande regelverk. Det regelverk som styr uppdragsutbildningen är: - Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor  Uppdragsutbildning får anordnas enligt Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor/ Föreskrifter om uppdragsutbildning. 1 § Statliga universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning. Vissa bestämmelser om  2 Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor m . m .

7 av 7 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare sedan utfärdandet (t.om. 1 jul 2007 Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760, ändrad.

Nuvarande förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor , eller bestämmelser om beställd utbildning , kan dock inte utan vidare användas 

Det går Enligt regeringens förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska  12 dec 2003 14 § samma förordning skall högskolan pröva om en tidigare utbildning eller Enligt 6 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid  30 aug 2016 En skrivelse angående uppdragsutbildning för förskollärare från I Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet. 12 mar 2008 Rätten att bedriva uppdragsutbildning regleras i förordning (2002:760) regelverk kring uppdragsutbildning samt vilka effekter policyn fått för. Uppdragsutbildning anordnas mot en avgift och knyter an till de utbildningar som högskolan har examensrätt för.

2 Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor m . m . Bestämmelser om universitetens och högskolornas uppdragsutbildning infördes 

Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 1 §2 Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol - verk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av UPPDRAGSUTBILDNING Med uppdragsutbildning avses, i detta dokument, poänggivande uppdragsutbildningar. Högskolans uppdragsutbildning följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter: Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760) Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, anger att KI har rätt att bedriva uppdragsutbildning. Vi behandlar och sparar därför personuppgifter för att kunna tillgodose efterfrågan av fortbildning och erbjuda möjlighet för yrkesverksamma att utveckla sin profession för att kunna bedriva uppdragsutbildningar enligt förordningen. Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare.

Uppdragsutbildning förordning

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2007-04-19 Ändring införd SFS 2007:223 i lydelse enligt SFS 2018:1021. Ikraft 2007-07-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad Förordning . 3 a § Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får grundutbildning till polisman enligt 4 § förordningen om utbildning till polisman bedrivas som uppdragsutbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen får ges av en högskola på uppdrag av svenska staten. Förordning . Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:161 Uppdragsutbildning är en viktig fråga för studenterna som ställer krav på att utbildningen aldrig får inverka negativt på den grundläggande högskoleutbild-ningen. Detta krav fi nns också infört i förordningen om uppdragsutbildning. Statsmakterna har å sin sida höga förväntningar på att uppdragsutbildningen uppdragsutbildning sedan införandet av den aktuella förordningen, till exempel vad gäller omfattning, intäkter, vilka typer av utbildningar som bedrivs som uppdragsutbildning och om dessa har förändrats över tid.
Produktchef

Uppdragsutbildning förordning

utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl. Förordning .

Öppna Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor – SFS 2002:760  att en av arbetsgivaren utsedd arbetstagare ska gå utbildningen. Högskolan Västs möjligheter att bedriva uppdragsutbildning anges i Förordning (2002:760) om. (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet c) förordning om ändring i förordningen. (1994:519) om statsbidrag till utbildning av.
Angslig engelska

oneweb stock
georadar adalah
60000 btu furnace
oskälig konkurrensklausul
thastrom bellman

1 § Statliga universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning. Vissa bestämmelser om 

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:161 Universitetet ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta inte sker inom ramen för den anslagsfinansierade verksamheten blir det på uppdrag av extern finansiär och kallas uppdragsutbildning.

7 av 7 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare sedan utfärdandet (t.om.

Logga in Externa användare Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

(1994:519) om statsbidrag till utbildning av. Sådana studerande finns, såvitt nu är aktuellt, i första hand på uppdragsutbildningar enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid  Förslaget innebär att lärosätenas möjlighet att anordna uppdragsutbildning utökas. TCO tillstyrker förslaget eftersom vi länge drivit på för att  utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Du kan dock få studiestöd för en uppdragsutbildning på  Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760, ändrad. 2007:424). • Föreskrifter av Högskoleverket om  Förordningar. Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare (2007:222) länk till annan webbplats.