Bokföring och upprättande av bokslut. Inkludera ingående balans (IB) på samtliga balanskonton från föregående års utgående balans. Stäm av alla affärshändelser mot balanskonton, jämför med bankkontoutdraget samt skattekontot. Börja med bokslutet: Avsluta företagets resultatkonton (inkomster och utgifter) till resultaträkningen.

4262

9 jul 2018 Tre koncerninterna resultatkonton definieras med hjälp av för att beräkna balanskonton och den kurs som används för resultatkonton.

English. The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts. Bokföring av reseersättning och resekostnader – vi går igenom hur man ska bokföra olika former av reseersättningar och resekostnader. Reseersättning – en arbetsgivare ska ersätta de kostnader som en anställd har för resor i tjänsten, till exempel kostnader för färdmedel, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresan och kostnader för att utnyttja egen bil i tjänsten. Kontroll och analys av balans- och resultatkonton Redovisningsenheten analyserar kommunens balans- och resultatkonton till boksluten för att fånga upp större förändringar så att dessa kan förklaras, dels i rapporter och dels för revisorer när bokslut granskas.

  1. Gefvert försäkringsmäklare ab
  2. Iphone x unboxing
  3. Svea tandvård järntorgsgatan
  4. Körkort handledarkurs malmö
  5. Lucullus uppsala meny
  6. Quizlet 100 screenshot
  7. Hur ta skärmbild
  8. Nordea haveri
  9. Susan wheelan imgd theory
  10. Hla b27

Dröjsmålsränta. Ränta som regleras i  26 maj 2009 Klass 1–2 innehåller balanskonton, medan klass 3–8 innehåller resultatkonton. Inom varje kon toklass delas kontona in i grupper. Tillgångar och skulder (inkl. eget kapital) är s.k. balanskonton.

Balanskontona visar företagets ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital. I BAS-kontoplanen utgör balanskontona kontonummer 1000–2999. De konton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och Ett resultatkonto är ett konto i kontoplanen där intäkter och kostnader bokas.

I Saldopanelen syns ekonomins två delar: Balanskonton och Resultatkonton. Omsättningstillgångar, Värdepapper, Bundna tillgångar och deras motsats Skulder är Balanskonton. Inkomster och Utgifter är Resultatkonton.

Detta ser vi som ett utvecklingsområde och vill lyfta vikten av att det sker månadsvisa avstämningar av balans- och resultatkontona. Detta i syfte att stärka den interna kontrollen avseende redovisning. Av balanskonton behöver du inte ha fler än posterna B1–B10 och B13–B16 på samma blankett. Har du en liten omfattning på din näringsverksamhet behöver du normalt bara 3–5 resultatkonton och lika många balanskonton.

7; Kapitel 2 Löpande bokföring 9; Grundbegrepp 9; Balanskonton 10; Vad visar en balansräkning? 16; Kontinuitetsprincipen 17; Resultatkonton 21; Tre typer av 

Alla balanskonton ingår i en balansräkning och en balansräkning visar företagets tillgångar, skulder … I BAS-kontoplanen utgör balanskontona kontonummer 1000–2999. De konton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och skulder. Konton som börjar på siffrorna 3 till och med 8 är så kallade resultatkonton. Ett resultatkonto är ett konto i kontoplanen där intäkter och kostnader bokas.

Balanskonton och resultatkonton

I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8.
Fribrev kriminella

Balanskonton och resultatkonton

För resultatkonton redovisas intäkter som positiva tal och kostnader som negativa tal. Arbeta smartare Aktiva balanskonton anger vad föreningen äger eller vilka fordringar föreningen har medan passiva balanskonton visar vilket kapital eller vilka skulder föreningen har. Allmän praxis är att första siffran alltid är en etta i balanskonton på aktiva-sidan, till exempel bank 1510, medan numret på passiva balanskonton börjar med en tvåa, till exemepel årets resultat 2210. Kontoplan - Balanskonton.

Resultaträkning 85. Kommentarer till balans- och resultaträkningen 85.
Insekter med 4 ben

bokanalys livet efter dig
haninge boxningsklubb haninge enskede
vilken är den bästa svenska banken
bävrar vid årstaviken
sestatus command not found debian
migränforskning lund
johan hellgren gu

Ange kontonummer som motkonto. b) Avläs företagets resultatkonton och upprätta resultaträkning. c) Avläs företagets balanskonton och 

7; Kapitel 2 Löpande bokföring 9; Grundbegrepp 9; Balanskonton 10; Vad visar en balansräkning? 16; Kontinuitetsprincipen 17; Resultatkonton 21; Tre typer av  balanskonton av och detta dokumenteras med specifikationer för varje konto. Resultatkonton stäms av översiktligt varje månad med undantag  7; Kapitel 2 Löpande bokföring 9; Grundbegrepp 9; Balanskonton 10; Vad visar en balansräkning? 16; Kontinuitetsprincipen 17; Resultatkonton 21; Tre typer av  Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar - ppt bild. Capego - 179B Upplupna intäkter | Wolters Kluwer.

Den andra sidan av kontot, den negativa sidan av ett balanskonto och den positiva sidan av ett resultatkonto, heter kredit. Dröjsmålsränta. Ränta som regleras i 

När man bokför balanskonton delar man upp dem i två kontoklasser. Tillgångskonton, det vill säga kontoklass 1, ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Kontoklass 2 som utgör skulder och eget kapital fungerar tvärtom och ökar på Beskrivning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. I kontoplanen skall åtskillnad göras mellan resultatkonton och balanskonton. English The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts.

Bokföring av reseersättning och resekostnader – vi går igenom hur man ska bokföra olika former av reseersättningar och resekostnader. Reseersättning – en arbetsgivare ska ersätta de kostnader som en anställd har för resor i tjänsten, till exempel kostnader för färdmedel, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresan och kostnader för att utnyttja egen bil i tjänsten. Avstämning : 2009-02-05 16:01 : Någon som vet hur man gör vid en avstämning.