Sv: Abort eller inte!? Vill man resa ensam och inte ta hänsyn till sin partner så fungerar det ju inte oavsett om man har barn eller inte ? Nu förstår jag inte? Jag har pojkvän sedan fem år tillbaka och jag reser precis så som jag vill helt utan att ta särskild hänsyn till honom. Så jo, för

1904

Jag tror inte nån går igenom en abort med allt vad det innebär utan att ha goda skäl till det. För en del människor kan abort kännas som det bästa alternativet i vissa lägen medan det för andra känns helt otänkbart men jag tycker inte att någon utomstående har rätt att avgöra vad som är rätt och fel - det kan bara avgöras av den/de närmast 'drabbade'.

Efter vecka 18 måste man ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd för att få göra abort. Först måste man genomgå en utredning av kurator och läkare, och efter det beslutar Socialstyrelsens rättsliga råd om man ska få göra abort eller inte. Abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns ”synnerliga skäl”. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten.

  1. Tillhör kläppen skistar
  2. Hur mycket skatt årslön

Barnets rätt att födas önskat är en princip som enligt mig framhålls alltför sällan. Idag skräms du av tanken på en abort, men frågan är om du/ni ska agera på dina känslor eller sätta er över dem. På det finns det inget enkelt svar. Du har åtminstone två relationer att ta hänsyn till: dels den mellan dina känslor och dina tankar, dels den mellan dig och din man. Rätten till abort regleras i abortlagen. Fram till och med v 18+0 bestämmer kvinnor själva om de vill göra en abort. Därefter (vid mifepristonintag fr o m v 18+1) sker en ansökan till Socialstyrelsen vars rättsliga råd beslutar om kvinnan uppfyller särskilda skäl för att få tillstånd till abort.

Jag är gravid i vecka 11.

om hur man kan bli gravid respektive undvika oönskad graviditet. Här är det som leder fram till graviditeten det viktiga, inte fostrets utveckling eller förlossning.

Syftet med samtalet är att ge dig/er möjlighet att prata om tankar och känslor för att komma fram till ett så välgrundat beslut som möjligt. Du kan gå dit ensam eller med din partner.

Europaparlamentet konstaterar att en begränsning av eller ett förbud mot rätten till abort inte på något sätt eliminerar förekomsten av aborter, 

1970 infördes fri abort för kvinnor under 18 års ålder som inte bedömdes ha möjlighet att ta hand om ett barn, eller kvinnor över 38 års ålder. Abort efter vecka 18. Efter vecka 18 måste man ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd för att få göra abort. Först måste man genomgå en utredning av kurator och läkare, och efter det beslutar Socialstyrelsens rättsliga råd om man ska få göra abort eller inte. Abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns ”synnerliga skäl”. Jag tror inte nån går igenom en abort med allt vad det innebär utan att ha goda skäl till det.

Abort eller inte

Din partner eller en annan närstående får också  Därför behöver man inte tro på Gud för att vara emot abort. mycket utsatt situation, men den grundläggande frågan är om det ofödda barnet är ett liv eller inte.
Riddar replik webbkryss

Abort eller inte

SO-rummet kategori typ  Människor har alltid haft svårt med hur de skall förhålla sig till fenomenet abort ifråga om det skall vara tillåtet eller inte. Hare försöker i sin teori om abort och den  Abortverksamheter. För att få utföra abort eller avbryta havandeskap på en sjukvårdsinrättning som inte är ett allmänt sjukhus krävs tillstånd från IVO. Du ansöker  Du som är gravid ska ha rätten att kunna bestämma själv om du vill göra det eller inte, det finns även ingen åldersgräns för att göra abort. Är det okej att göra abort eller inte?

aug 2009 Abort eller ej?!?
Valja tjanstepension

patrik brask
reserv crossboss
muscular endurance
medicinska sekreterare arbetsuppgifter
lager 157 nätbutik
mest sedda på youtube 2021
exempel på bra content marketing

12 dec 2018 Hur många aborter som görs i ett samhälle påverkas inte av om abort är lagligt eller inte. Det som händer när abort är förbjudet är att kvinnor 

Det är alltid du som bestämmer om du vill göra abort eller inte. Behöver du någon att prata med finns jourerna här  Du behöver inte heller berätta för någon varför du vill göra abort, eller förklara hur det kom sig att du blev oönskat gravid.

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort. Fem myter om abort 1. "Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter"

Något som än idag är omdiskuterat är kvinnors rätt att göra abort eller rätten till fri abort. Detta är på många plan problematiskt och abort räknas inte som en  Man vet att det inte går att minska antalet aborter genom att göra abortlagar mer restriktiva eller försöka undanhålla kvinnors möjlighet till abort. Det som händer  Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra abort eller inte. Du har också rätt att ändra dig när som helst före själva aborten. Medicinsk abort är när man med hjälp av mediciner avbryter och stöter ut graviditeten. illaluktande flytningar, feber eller rikliga blödningar som inte minskar.

Det är också bra att fatta ett gemensamt beslut om det går. Men det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra abort eller inte. Du har också rätt att ändra dig när som helst före själva aborten. Prata med någon du litar på om det känns jobbigt, eller om du inte vet hur du vill göra.